011h

Bundelroutes

Geactualiseerde verkeersvisie Helmond

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

In de Verkennende studie Bundelroutes zijn kaders gedefinieerd voor vijf projectclusters op de Bundelroutes, waarvan “Verkeersvisie Helmond’’ er één is. Het resultaat van de Verkeersvisie is een door de raad gekozen ontwikkelscenario om de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren. In deze visie wordt antwoord gegeven op de vraag: Op welke wijze kan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Helmond worden geborgd, rekening houdend met de functie van de oost-west route (Europaweg-Kasteeltraverse-Deurneseweg) als onderdeel van de bundelroutes en het hele stedelijke netwerk beschouwend. Aandachtspunten zijn emissies, oversteekbaarheid, plaatselijke bereikbaarheid/economie en Centrumperspectief.

Nadat de Verkeersvisie is vastgesteld, volgt het opstellen van een uitvoeringsprogramma hoofdinfrastructuur op projectniveau.

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Versterken robuuste randen
 • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
 • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten
 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 145.000,--

Datum en bron raming

7 mei 2020, gemeente Helmond

Dekkingsbron(nen)

Gemeente Helmond en Bereikbaarheidsakkoord

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Locatie tekeningLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019

Onderzoek/Planstudie

2020

Voorbereiding uitvoering

2020

Uitvoering

2020

Evaluatie

2021

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Provincie Noord-Brabant, ProRail, Rijkswaterstaat, Deurne, Asten, Someren, Geldrop-Mierlo, Eindhoven, Nuenen c.a., Laarbeek, Gemert-Bakel