011m

Bundelroutes

N272 rotondes Gemert

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Bij Gemert wordt de capaciteit van twee bestaande rotondes verruimd ten behoeve van een verbeterde doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het betreft rotondes N272/Westom en Zuidom/Oudestraat. De eerste maakt onderdeel uit van het project N279.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)
  • Verbeteren bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.127.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Rotonde Westom via provincie € 0,5 miljoen. Rotonde Zuidom nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Gemert-Bakel

Wegnummer / straatnaam

N272, Westom, Zuidom (Gemert-Bakel)

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Gemert-Bakel

Partners

provincie Noord-Brabant Definitieve partners worden bepaald na afronding overkoepelende studie (Bundelroutes 008a).