011m

Bundelroutes

N272 rotondes Gemert

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Bij Gemert wordt onderzocht hoe de capaciteit van de N272 tussen de N279 en de Noord-Om toekomstbestendig kan worden gemaakt. Dit gedeelte van de N272 heeft twee bestaande rotondes die aan hun capaciteit lijken te komen. Het betreft rotondes N272/Westom en Zuidom/Oudestraat. De wegvakken worden eveneens toekomstbestendig gemaakt. Daarvoor zijn maatregelen nodig ten behoeve van een verbeterde doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 12.889.480,--

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Intern provincie (verkeer en vervoer, KOPI). bijdrage gemeente Gemert-Bakel (conform wegvakkentheorie)

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Gemert-Bakel

Wegnummer / straatnaam

N272, Westom, Zuidom (Gemert-Bakel)

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert

Planning

Onderzoek/Planstudie

2019-2021

Voorbereiding uitvoering

2022-2024

Uitvoering

2025 - 2026

Rolverdeling

Projectleiding

Provincie Noord-Brabant

Partners

Gemeente Gemert-Bakel