022

Bushaltes BZOB en Automotive Campus Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in het daily urban system te bevorderen wordt de kwaliteit van enkele bestaande buslijnen zoveel mogelijk verbeterd. Zo worden op het bedrijventerrein BZOB en de Automotive Campus twee bushaltes Helmond opgewaardeerd tot multimodaal knooppunt, onder andere door toevoeging van een deelfietssysteem. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 933.000,- waarvan € 500.000,-- voor locatie BZOB

Datum en bron raming

Gemeente Helmond

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, Gemeente Helmond, mogelijk andere bronnen

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

Rochadeweg en Varenschut

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

5

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2022-2023

Onderzoek/Planstudie

2023

Voorbereiding uitvoering

2023-2024

Uitvoering

2024

Evaluatie

2025

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Hermes