030b

Snelle fietsroute Deurne-Eindhoven

Deel Helmond

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Eindhoven, Helmond en Deurne kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto over de N270 tussen Deurne en Helmond en A270 tussen Helmond en Eindhoven. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de A270/N270 verminderen. Vooral in de ochtend- en avondspits loopt deze weg tegen de grenzen van de capaciteit aan. Dit leidt tot dagelijkse files en vertragingen.

Het doortrekken van het fietspad ten noorden van de spoorlijn tussen de Kanaaldijk ZW en Verlengde Stationsstraat in Helmond. Het aanleggen van de ontbrekende schakel in het fietspad ter hoogte van de Deurneseweg/Deltaweg in Helmond.

Inmiddels zijn afgerond:

 • deel Binnenparallelweg
 • deel Smalstraat

Het tracé is inmiddels aangemerkt als Snelfietsroute (SFR).

Doelstelling

 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Duurzaamheid
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.496.000,-- € 6.965.385,- (raming RHDHV november 2023)

Datum en bron raming

juli 2016 Brainport Duurzaam Slim Verbonden

Dekkingsbron(nen)

Provincie, Gemeente Helmond

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

Stationsplein > Smalstraat > Noordzijde Kasteel-Traverse > Noordzijde Deurneseweg > Via Overloop naar zuidzijde Deurneseweg > Helmondseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Deurne-Helmond-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2022-2023

Onderzoek/Planstudie

2022-2023

Voorbereiding uitvoering

2024-2025

Uitvoering

2025-2026

Evaluatie

2027

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Gemeente Deurne, Gemeente Nuenen, Gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant