011e

Bundelroutes

Capaciteit Kasteeltraverse Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

De Kasteeltraverse is de belangrijkste verkeersader in Helmond en verzorgt onder meer de verbinding naar de economische toplokaties Helmond-centrum, Automotive campus en zuidelijke bedrijventerreinen. Het vergroten van de capaciteit op deze route (en met name de kruisingen) draagt positief bij aan de doorstroming van alle verkeersdeelnemers.

Een goede doorstroming is essentieel voor de bereikbaarheid van de stad. Daarom wordt de route geoptimaliseerd voor wat betreft doorstroming en capaciteit.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 3.300.000,-

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

Europaweg-Kasteeltraverse-Deurneseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2023

Onderzoek/Planstudie

2024

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2026-2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

(Definitieve partners worden bepaald na afronding overkoepelende studie (008a))