011n

Bundelroutes

Planstudie Nuenen inclusief nadere afweging Oostelijke Randweg en A270

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van Robuuste randen en Bundelroutes. Doorgaand autoverkeer moet naar de N279, A67, A2, A58 en A50 gedrongen. In het Rijk van Dommel en Aa/Middengebied blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en buitengebied. De Bundelroutes moeten diffuse stromen zo veel mogelijk opvangen én hinder beperken.

In de regionale Verkennende studie Bundelroutes zijn kaders gedefinieerd voor vijf projectclusters op de Bundelroutes, waaronder projectcluster 3 ‘Planstudie Nuenen inclusief nadere afweging Oostelijke Randweg en N270’. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

De planstudie Nuenen vormt een onderzoek naar nut- en noodzaak van de volgende maatregelen (zoals afgesproken in de regionale verkenning van 2018):

 1. Een verbetering van de leefbaarheid en capaciteit op de Bundelroutes, met als uiterste alternatief een oostelijke randweg om de kern Nuenen (tussen N615 en de A270) en het afwaarderen van de bestaande route (Smits van Oyenlaan);
 2. Regionaal verkeersmanagement (C-ITS Smart mobility) om verkeer te sturen en te beheersen in het middengebied en richting de ‘robuuste rand’ in samenwerking met gemeenten Eindhoven en Helmond;
 3. Leefbaarheidsmaatregelen in de kern Nuenen o.a. nabij de A270;
 4. Een vervoersknooppunt (Smart mobility HUB) voor het regionale vervoerssysteem.

Nut- en noodzaak (doorstroming versus de leefbaarheidseffecten zoals geluid, luchtkwaliteit, oversteekbaarheid), kosteneffectiviteit, ruimtelijke inpassing, gevolgen voor natuurwaarden en ruimtelijke kansen van pakketten worden onderzocht en integraal afgewogen. Inpassing in de omgeving is bepalend voor de haalbaarheid én het functioneren van dit deel van de Bundelroutes en de effecten op de omgeving.

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
 • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten
 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 167.780,--

Datum en bron raming

augustus 2019, provincie Noord-Brabant en gemeente Nuenen c.a.

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, gemeente Nuenen c.a., Provincie

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Locatie tekeningLocatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Smits van Oyenlaan

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Helmond en Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert-Bakel

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2018

Onderzoek/Planstudie

2020-2022

Evaluatie

2023

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Nuenen c.a.

Partners

Provincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond