011

Bundelroutes

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Datum en bron raming

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

BereikbaarheidsakkoordPlanning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Partners