011

Bundelroutes

procesbegeleiding

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om de verschillende projecten rondom de Bundelroutes in goede banen te leiden is een procesbegeleider aangesteld. Elk van deze projecten ligt bij een van deelnemende gemeenten. Om een en ander goed op elkaar af te stemmen (inhoudelijk en procesmatig) vindt maandelijks het overleg Bundelroutes plaats. Er is een ambtelijke voorbereidingsgroep en een Stuurgroep, waarin de besluitvorming plaats vindt. Beide worden getrokken de procesbegeleider. Gekoppeld hieraan verzorgt de procesbegeleider tevens de coördinatie van de verkeersberekeningen die aan de projecten ten grondslag liggen.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 144.000,--

Dekkingsbron(nen)

deelnemende gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Laarbeek, Helmond, Son en Breugel, Nuenen, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

A/N270, N615, Smits van Oyenlaan (Nuenen), Kennedylaan (Eindhoven)

Subregio(s)

Oost

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2021-2023

Uitvoering

2023

Evaluatie

2023

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Provincie Noord-Brabant