020

Leefbaarheid N279

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De provincie Noord-Brabant bereidt de ombouw voor van de N279 tot ongelijkvloerse verbinding tussen Veghel en Asten. Daarmee wordt de doorstroming op de N279 geoptimaliseerd en wordt de capaciteit uitgebreid. Als gevolg van de ombouw ontstaan op enkele wegvakken nabij woonbebouwing geluidproblemen. Deze moeten met extra maatregelen worden opgelost. Het betreft in ieder geval:

de woonbebouwing van de wijken

  • Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis bij Helmond
  • de kern Ommel bij Asten.


Doelstelling

  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 14,8 miljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

N279 en omliggende wijken Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Deurne-Helmond-Laarbeek-Gemert-Bakel

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019-2020

Onderzoek/Planstudie

2020-2021

Voorbereiding uitvoering

2021-2022

Uitvoering

2022-2024

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Provincie Noord-Brabant, Gemeente Asten, Gemeente Deurne, Gemeente Gemert-Bakel, Gemeente Laarbeek, Gemeente Meierijstad