028

Inprikker N270 inclusief aansluiting N279

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De N270 heeft een belangrijke stroomfunctie voor het oostelijk deel van de regio. Voor Deurne is het een van de twee verbindingen met de westzijde van de regio. Het westelijk deel van N270 vormt de inprikker naar de N279. Voor het goed functioneren van de gemeenten is het belangrijk dat een goede doorstroming op de N270 gewaarborgd is. Momenteel doet zich bijna dagelijks congestie voor. Mede daarom is een reconstructie nodig op het wegvak Deurne-Limburgse grens. Daardoor verbeteren de doorstroming en leefbaarheid (geluid) langs de route

Tevens wordt de aansluiting van de N270 met de N279 aangepast, zodanig dat het verkeer met een relatie met Eindhoven wordt verleid gebruik te maken van de A67 in plaats van de A270. Daarmee wordt de laatste – met name in Helmond, maar ook in Eindhoven – ontlast.

Doelstelling

  • Versterken robuuste randen
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 10 miljoen (aansluiting N270/N279) totaal nog niet bekend

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Deels : aansluiting N270-N279Locatie

Gemeente(s)

Deurne, Helmond

Wegnummer / straatnaam

N270 (Helmondsingel en Langstraat)

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Deurne-Helmond-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Voorbereiding uitvoering

2017-2018 (actualisatie planstudie westelijk deel)

Uitvoering

2017-2018 2019-2022 oostelijk deel 2019-2022 2023-2030 westelijk deel

Rolverdeling

Projectleiding

Provincie Noord-Brabant

Partners

Gemeente Deurne, Gemeente Helmond, Gemeente Venray, Provincie Limburg