011b

Bundelroutes

John F Kennedylaan-Ring-Eisenhowerlaan-A270

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Maatregelen voor de verbetering van de doorstroming op de aansluitingen van de Ring op de Kennedylaan en Eisenhowerlaan/A270, onder andere door infrastructurele ingrepen en doorstromingsmaatregelen. De route is de bundelingsroute voor regionaal autoverkeer die het oostelijk en westelijk deel van de regio intern met elkaar verbindt en functioneert als verbindingsroute naar het nationaal hoofdwegennet. Er worden maatregelen genomen om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden of te herstellen (lucht, geluid).

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 103.000 (planstudie) en € 736.000,- (realisatie van maatregel)

Datum en bron raming

6 mei 2020, gemeente Eindhoven

Dekkingsbron(nen)

Gemeente Eindhoven, Provincie (RMP) en Bereikbaarheidsakkoord

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Locatie tekeningLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

John F. Kennedylaan-Ring NO-Eisenhowerlaan-A270

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne / Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert / Eindhoven-Son

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2020

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2022

Evaluatie

2022 - 2023

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant, Gemeente Nuenen c.a., Son en Breugel