011g

Bundelroutes

Aansluiting N279 Aarle-Rixtel/Kanaaldijk

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Voor een betere bereikbaarheid van de N279 (robuuste rand) voor Laarbeek en Helmond-West en –centrum wordt gestudeerd op het realiseren van een extra inprikker: een rechtstreekse verbinding tussen de N279 bij Gemert en de Kanaaldijk bij Aarle-Rixtel. Hiervoor is reeds een quick scan uitgevoerd. Daaruit komt onder meer naar voren dat de extra inprikker de verkeersintensiteit op de Beekse Brug (N615) zodanig verlaagt dat er meer ruimte ontstaat voor OV en fiets en de doorstroming op de N615 verbetert.

Doelstelling

  • verbeteren bundelwegen

  • versterken robuuste randen

  • verbeteren/realiseren inprikkers

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 18,4 miljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

  • Bundelroutes (011a/b/c/d/e/f/h/j/k/m)
  • SmartwayZ.nl N279 (SW07)


Locatie

Gemeente(s)

Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

Kanaaldijk N.W, N279

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert / Gemert-Laarbeek-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2022-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Nog niet bekend

Partners

Definitieve partners worden bepaald na afronding overkoepelende studie (008a).