011k

Bundelroutes

2e aansluiting Ekkersrijt

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen : N279, A67, A2, A58 en A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in de kernen en het buitengebied. De Bundelroutes moeten deze diffuse stromen zo veel mogelijk opvangen én de overlast verminderen. Het resultaat van de Bundelroutes is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren

In de Verkennende studie Bundelroutes zijn kaders gedefinieerd voor vijf projectclusters op de Bundelroutes, waaronder projectcluster 5 ‘Planstudie 2e Aansluiting Ekkersrijt’. Dit project onderzoekt op welke locatie een 2e aansluiting voor het bedrijventerrein Ekkersrijt het beste past. De planstudie voor deze 2e aansluiting moet leiden tot een intentie-overeenkomst met visiedocument voor het voorkeursalternatief van het wegtracé met bijbehorend vlekkenplan voor de toekomstige bestemmingen in het gebied. Bij de tracébepaling wordt een integrale afweging gemaakt voor de gebiedsontwikkeling. Daarna ligt het accent op de uitwerking van de voorkeursvariant met ontwerp, financiering, procedures en uitwerkingsverplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Duurzaamheid
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 14.600.000,--

Datum en bron raming

6 mei 2020, Gemeente Son en Breugel

Dekkingsbron(nen)

gemeenten Son en Breugel en Eindhoven, Partijen samenwerkend in MIRT, aanvullende subsidiemogelijkheden Europa e.d.

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Locatie tekeningLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven, Son en Breugel

Wegnummer / straatnaam

JF Kennedylaan/Ekkersrijt/A50

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert / Eindhoven-Helmond-Deurne / Eindhoven-Son en Breugel-Veghel

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020-2022

Onderzoek/Planstudie

nader te bepalen

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Son en Breugel

Partners

Gemeente Eindhoven, Rijkswaterstaat