011k

Bundelroutes

2e aansluiting Ekkersrijt

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279, A67, A2, A58 en A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Om de bereikbaarheid van bedrijventerrein Ekkersrijt te verbeteren (en de kwetsbaarheid van die bereikbaarheid te verminderen) wordt een extra aansluiting gerealiseerd.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers

  • Verbeteren bundelwegen


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 8 milljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

  • Bundelroutes (011a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/m)


Locatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

JF Kennedylaan/Ekkersrijt/A50

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert / Eindhoven-Helmond-Deurne / Eindhoven-Son en Breugel-Meierijstad

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2019-2022

Uitvoering

2019-2022 2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Nog niet bekend

Partners

Definitieve partners worden bepaald na afronding overkoepelende studie (008a).