010b

Inprikker N612-Kanaaldijk ZW

Wegvak N612

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De N612 en Kanaaldijk ZW vormen een belangrijke verbinding tussen de A67 en Helmond en tussen Someren en Helmond. De route draagt bij aan de ontsluiting van de economische kerngebieden Helmond-centrum, Automotive Campus en de zuidelijke bedrijventerreinen van Helmond. Uit een wegscan van de provincie NB uit 2015 blijkt dat er zich op het wegvak meerdere problemen op het gebied van doorstroming en veiligheid voordoen.

Capaciteit van het wegvak N612 wordt uitgebreid.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 17,8 miljoen (totale project 010)

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

subsidie alleen voor gemeentelijke bijdrage aan provinciale opgaveLocatie

Gemeente(s)

Helmond, Someren

Wegnummer / straatnaam

N612

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Helmond

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2022-2024

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2026

Evaluatie

2027

Rolverdeling

Projectleiding

Provincie Noord-Brabant

Partners

Gemeente Someren, Gemeente Helmond