012

Spoorkruising Binderendreef Deurne

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De spoorlijn Eindhoven-Venlo wordt druk gebruikt voor personen- en goederenvervoer. De regio wenst de frequentie van het personenvervoer verder op te voeren als maatregel om het functioneren van het daily urban system te verbeteren. Keerzijde van intensiever gebruik van het spoor is dat het kruisend wegverkeer er op gelijkvloerse spoorwegovergangen steeds meer hinder van ondervindt.

In Deurne zijn op dit moment alle spoorwegovergangen gelijkvloers. Gelet op de lange dichtligtijden van het spoor (ook i.v.m. de tijdelijke omleidingsroute in verband met de aanleg 3e spoor Betuweroute) wil de gemeente met een ongelijkvloerse kruising in de Binderendreef tot een betere doorstroming van het (vracht)verkeer van en naar de ‘inprikker’ N270 en naar de A67 komen. Tevens wordt door een verschuiving van het verkeer naar de randwegen de leefbaarheid in het centrum groter. Aan de fietser die het spoor wil kruisen wordt meer comfort geboden.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 13,2 miljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend Prorail en Deurne zijn in overleg om een planning en kostenraming op te stellen. In afspraken ‘Robuuste Brabantroute’ is afgesproken dat provincie zal bijdragen.

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Deurne

Wegnummer / straatnaam

Binderendreef

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Deurne-Helmond-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2020-2022

Uitvoering

2023-2024

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Deurne

Partners

Prorail, Provincie Noord-Brabant