011i

Bundelroutes

Geluidmaatregelen Lieshoutseweg N615 Beek en Donk

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Het project betreft het aanbrengen geluidarm asfalt op N615 ter vermindering van de geluidhinder voor omliggende woonbebouwing. Het project maakt onderdeel uit van het onderhoud van de N615.

Doelstelling

Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer, milieu/gezondheid).

Kostenraming en dekking

Raming kosten

40.425,--

Datum en bron raming

2018 Provincie Noord-Brabant

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

onderdeel begroting N615provincie Noord-Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

  • Bundelroutes (011a/b/c/d/e/f/g/h//k/m/n/o)
  • Onderhoud + leefbaarheid N615


Locatie

Gemeente(s)

Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

Lieshoutseweg ( N 615)

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017-2018

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Provincie Noord-Brabant (Theo Koekkoek)

Partners

Laarbeek