011i

Bundelroutes

Geluidmaatregelen Lieshoutseweg N615 Beek en Donk

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Het project betreft het aanbrengen geluidarm asfalt op N615 ter vermindering van de geluidhinder voor omliggende woonbebouwing. Het project maakt onderdeel uit van het onderhoud van de N615.

Doelstelling

  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 40.425,--

Datum en bron raming

2018 Provincie Noord-Brabant

Dekkingsbron(nen)

Onderdeel begroting N615 provincie Noord-Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

Lieshoutseweg ( N 615)

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert

Planning

Uitvoering

2017-2018

Rolverdeling

Projectleiding

Provincie Noord-Brabant

Partners

Gemeente Laarbeek