Disclaimer

Het programmateam Bereikbaarheidsagenda streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie over de projecten wordt 2x per jaar aangepast. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.