014

Buslijn Gemert-Brouwhuis-Deurne-Asten-Someren

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door toevoeging van OV-lijnen wordt het openbaar vervoersysteem in de regio verbeterd, omdat routes rechtstreekser worden en beter aansluiten op NS-knooppunten. In verband hiermee wordt een nieuwe ontsluitende buslijn ingesteld tussen Gemert, Brouwhuis of Deurne, Asten en Someren.

Doelstelling

  • samenwerken aan mobiliteit

  • kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

  • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

  • organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.000.000

Datum en bron raming

RHDHV

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • OV-knooppunten NS Helmond (024)
  • OV-knooppunt NS Deurne (037)


Locatie

Gemeente(s)

Someren, Helmond, Gemert-Bakel, Deurne, Asten

Wegnummer / straatnaam

Nog niet bekend

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Helmond

Partners

Gemeenten Gemert-Bakel, Deurne, Asten, Someren, vervoerder Hermes