014

Buslijn Gemert-Brouwhuis-Deurne-Asten-Someren

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door toevoeging van OV-lijnen wordt het openbaar vervoersysteem in de regio verbeterd, omdat routes rechtstreekser worden en beter aansluiten op NS-knooppunten. In verband hiermee wordt een nieuwe ontsluitende buslijn ingesteld tussen Gemert, Brouwhuis of Deurne, Asten en Someren.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.000.000,-

Datum en bron raming

RHDHV

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, rest nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Someren, Helmond, Gemert-Bakel, Deurne, Asten

Wegnummer / straatnaam

Nog niet bekend

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2023-2024

Onderzoek/Planstudie

2024-205

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2025-2029

Evaluatie

2026-2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Gemeente Gemert-Bakel, Hermes, Gemeente Deurne, Gemeente Asten, Gemeente Someren