011d

Bundelroutes

Leefbaarheid Kasteeltraverse Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

De Kasteeltraverse in Helmond wordt geoptimaliseerd voor wat betreft doorstroming en capaciteit. Een goede leefbaarheid voor de bewoners van de stad is hierbij van groot belang. Er worden maatregelen genomen om de leefbaarheid langs de Kasteeltraverse te verbeteren. Aandachtspunten zijn geluid, lucht en oversteekbaarheid.

Doelstelling

  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.400.000,-

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

Kasteeltraverse

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2022-2023

Onderzoek/Planstudie

2023-2024

Voorbereiding uitvoering

2024-2025

Uitvoering

2026-2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

(Definitieve partners worden bepaald na afronding overkoepelende studie (008a))