011d

Bundelroutes

Leefbaarheid Kasteeltraverse Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

De Kasteeltraverse in Helmond wordt geoptimaliseerd voor wat betreft doorstroming en capaciteit. Een goede leefbaarheid voor de bewoners van de stad is hierbij van groot belang. Er worden maatregelen genomen om de leefbaarheid langs de Kasteeltraverse te verbeteren. Aandachtspunten zijn geluid, lucht en oversteekbaarheid.

Doelstelling

  • Leefbaarheid (milieu/gezondheid)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.400.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

  • Bundelroutes (011a/b/c/e/f/g/h/j/k/m)


Locatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

Kasteeltraverse

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Helmond

Partners

Definitieve partners worden bepaald na afronding overkoepelende studie (008a).