011c

Bundelroutes

N615 Beekse Brug

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Een belangrijk knelpunt in de bundelroute N615 is de Beekse Brug in Laarbeek. Hiervoor worden meerdere maatregelen voorbereid om de doorstroming te verbeteren:

    • Aanbrengen van lange linksafstrook bij de kruising N615 bij de Beekse Brug;

    • Vervangen van de Beekse Brug.

Verbeteren doorstroming Gemertseweg (tussen brug en N279)

Doelstelling

 • verbeteren/realiseren inprikkers
 • verbeteren bundelroutes

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 6,9 miljoen

Datum en bron raming

Gemeente Laarbeek

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

 • Bundelroutes (011a/b/d/e/f/g/h/i/j/k/m)
 • SmartwayZ.nl N279 Veghel-Asten (SW07)


Locatie

Gemeente(s)

Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

N615 Gemertseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven - Nuenen – Laarbeek - Gemert

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Laarbeek

Partners

Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Gemert-Bakel. Definitieve partners worden bepaald na afronding overkoepelende studie (008a).