011c

Bundelroutes

N615 Beekse Brug

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroutes zouden deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Een belangrijk knelpunt in de bundelroute N615 is de Beekse Brug in Laarbeek. Hiervoor worden meerdere maatregelen voorbereid om de doorstroming te verbeteren, waaronder het aanbrengen van een lange linksafstrook bij de kruising N615 bij de Beekse Brug.

Verbeteren doorstroming Gemertseweg (tussen brug en N279)

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 8.000.975,--

Dekkingsbron(nen)

Provincie

Bereikbaarheidsakkoord

subsidie alleen voor gemeentelijke bijdrage aan provinciale opgaveLocatie

Gemeente(s)

Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

N615 Gemertseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven - Nuenen – Laarbeek - Gemert

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Provincie Noord-Brabant

Partners

Rijkswaterstaat, Gemeente Gemert-Bakel, Laarbeek