011j

Bundelroutes

Leefbaarheid A270 Nuenen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279, A67, A2, A58 en A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Het realiseren van geluid reducerende voorzieningen (geluidschermen, geluidwallen, geluid reducerend asfalt) en het wijzigen van de verkeersafwikkeling om de doorstroming op de bundelingsroute en de leefbaarheid in het zuidelijk deel van Nuenen te verbeteren.

Doelstelling

  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 10.492.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

A270

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert / Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2018

Onderzoek/Planstudie

2020-2022

Voorbereiding uitvoering

2021-2023

Uitvoering

2023-2026

Evaluatie

2027

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Nuenen c.a.

Partners

Provincie Noord-Brabant