011j

Bundelroutes

Leefbaarheid A270 Nuenen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279, A67, A2, A58 en A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Het realiseren van geluid reducerende voorzieningen (geluidschermen, geluidwallen, geluid reducerend asfalt) en het wijzigen van de verkeersafwikkeling om de doorstroming op de bundelingsroute en de leefbaarheid in het zuidelijk deel van Nuenen te verbeteren.

Doelstelling

Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer, milieu/gezondheid).

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 10.492.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • Bundelroutes (011a/b/c/d/e/f/g/j/k/m)
  • MobilitymoveZ.nl (076)• ontwikkeling testomgeving A270
  • Ontwikkeling testomgeving A270


Locatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

A270

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert / Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Nuenen

Partners

Definitieve partners worden bepaald na afronding overkoepelende studie (008a).