011j

Bundelroutes

Leefbaarheid A270 Nuenen (onderdeel VKA maatregelenpakket Bundelroutes Nuenen)

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279, A67, A2, A58 en A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Het realiseren van geluid reducerende voorzieningen (geluidschermen, geluidwallen, geluid reducerend asfalt) en het wijzigen van de verkeersafwikkeling om de doorstroming op de bundelingsroute en de leefbaarheid in het zuidelijk deel van Nuenen te verbeteren.

Voortgangsrapportage 2023: scopewijziging aankondiging verwerken in 2024 ivm scopewijziging fietstunnel

Doelstelling

  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 8.796.000,--

Datum en bron raming

Adviesrapportage TAUW sept. 2021

Dekkingsbron(nen)

Provincie (BOK VKA Nuenen Bundelroutes), Bereikbaarheidsakkoord, Gemeente Nuenen c.a.

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Nuenen, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

A270

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert / Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2018

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2024

Uitvoering

2025

Evaluatie

2028

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Nuenen c.a.

Partners

Provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven