015c

OV doorstroomas Geldrop-Helmond

Engelseweg en Heeklaan Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer leidt tot een hogere kwaliteit, grotere betrouwbaarheid en minder reistijd. Dit alles draagt bij aan toename van het gebruik.Voor de route Geldrop-Helmond worden enkele verbetering gerealiseerd. Het betreft het realiseren van bus beïnvloeding op de geregelde kruispunten op de Engelseweg en de Heeklaan, beide in Helmond.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

  • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Datum en bron raming

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • OV Doorstroomas Geldrop-Helmond wegvak Mierloseweg-West Geldrop (015a)
  • OV Doorstroomas Geldrop-Helmond wegvak Mierloseweg-Oost Geldrop (015b)
  • Snelfietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven (034)


Locatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

Engelseweg en Heeklaan

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne / Asten-Someren-Helmond

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017-2018

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Helmond

Partners

Niet van toepassing