015c

OV doorstroomas Geldrop-Helmond

Engelseweg en Heeklaan Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer leidt tot een hogere kwaliteit, grotere betrouwbaarheid en minder reistijd. Dit alles draagt bij aan toename van het gebruik.Voor de route Geldrop-Helmond worden enkele verbetering gerealiseerd. Het betreft het realiseren van bus beïnvloeding op de geregelde kruispunten op de Engelseweg en de Heeklaan, beide in Helmond.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

niet van toepassing

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

Engelseweg en Heeklaan

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne / Asten-Someren-Helmond

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Uitvoering

2017-2018

Evaluatie

2020

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Niet van toepassing