011f

Bundelroutes

Leefbaarheid Smits v. Oyenlaan Nuenen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Het project betreft de verbetering van de leefbaarheid aan weerszijden van de Smits van Oyenlaan en bestaat uit:

  1. Verkennen resulterende inrichting van de Smits van Oyenlaan;

  2. Indien passend wordt de gewenste inrichting gerealiseerd (waar onder fietstunnel Beekstraat);

  3. Eventueel bestudering van grootschalige alternatieven in de regionale structuur, waaronder de aanleg van een oostelijke randweg om Nuenen (via Hoevensestraat richting A270) en/of het openstellen van de busbaan-op- en afritten A270 voor alle autoverkeer.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€9.686.000,--

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Smits van Oyenlaan

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert / Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2018

Onderzoek/Planstudie

2020 - 2022

Voorbereiding uitvoering

2021 - 2023

Uitvoering

2023 - 2026

Evaluatie

2027

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Nuenen c.a.

Partners

Provincie Noord-Brabant