011f

Bundelroutes

Leefbaarheid Smits van Oyenlaan Nuenen (onderdeel VKA maatregelenpakket Bundelroutes Nuenen)

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroute zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Het project betreft de verbetering van de leefbaarheid aan weerszijden van de Smits van Oyenlaan en bestaat uit:

  1. Verkennen resulterende inrichting van de Smits van Oyenlaan;

  2. Indien passend wordt de gewenste inrichting gerealiseerd (waar onder fietstunnel Beekstraat).

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 9.686.000,--

Datum en bron raming

Adviesrapportage TAUW sept. 2021

Dekkingsbron(nen)

o.a. BOK Bundelroutes Nuenen

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Smits van Oyenlaan

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert / Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2018

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2024-2026

Uitvoering

2024-2027

Evaluatie

2028

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Nuenen c.a.

Partners

Provincie Noord-Brabant