010c

Inprikker N612-Kanaaldijk ZW

Aansluiting N612/N266 op A67 Someren

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De N612 en Kanaaldijk ZW vormen een belangrijke verbinding tussen de A67 en Helmond en tussen Someren en Helmond. De route draagt bij aan de ontsluiting van de economische kerngebieden Helmond-centrum, Automotive Campus en de zuidelijke bedrijventerreinen van Helmond. Uit een wegscan van de provincie NB uit 2015 blijkt dat er zich op het wegvak meerdere problemen op het gebied van doorstroming en veiligheid voordoen.

Door maatregelen wordt de doorstroming op de aansluitingen van de toe- en afritten van de A67 met de N612 geborgd. Daarbij kunnen ook maatregelen nodig zijn voor het fietsverkeer om de turborotondes veilig te kunnen passeren.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers
  • Verbeteren robuuste randen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 17,8 miljoen (totale project 010)

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

  • Inprikker N612-Kanaaldijk ZW (010a/b)
  • SmartWayZ.nl A67 Leenderheide-Zaarderheiken (SW06)


Locatie

Gemeente(s)

Someren

Wegnummer / straatnaam

N612/Rijksweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Helmond

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Provincie Noord-Brabant

Partners

Rijkswaterstaat, Gemeente Someren, Gemeente Helmond