010c

Inprikker N612-Kanaaldijk ZW

Aansluiting N612/N266 op A67 Someren

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De N612 en Kanaaldijk ZW vormen een belangrijke verbinding tussen de A67 en Helmond en tussen Someren en Helmond. De route draagt bij aan de ontsluiting van de economische kerngebieden Helmond-centrum, Automotive Campus en de zuidelijke bedrijventerreinen van Helmond. Uit een wegscan van de provincie NB uit 2015 blijkt dat er zich op het wegvak meerdere problemen op het gebied van doorstroming en veiligheid voordoen.

Door maatregelen wordt de doorstroming op de aansluitingen van de toe- en afritten van de A67 met de N612 geborgd. Daarbij kunnen ook maatregelen nodig zijn voor het fietsverkeer om de turborotondes veilig te kunnen passeren.

Doelstelling

  • Versterken robuuste randen
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 17,8 miljoen (totale project 010)

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Someren

Wegnummer / straatnaam

N612/Rijksweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Helmond

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2022

Rolverdeling

Projectleiding

Provincie Noord-Brabant

Partners

Rijkswaterstaat, Gemeente Someren, Gemeente Helmond