033b

Snelfietsroute Gemert-Eindhoven (onderdeel VKA maatregelenpakket Bundelroutes Nuenen)

Deel Nuenen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Gemert en Eindhoven kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto op deze relatie. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de N615 verminderen. Een snelfietsroute Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven maakt fietsen over grote afstanden extra aantrekkelijk, vooral voor woon-werk verkeer, deze fietsroute draagt daaraan bij.

De Snelfietsroute wordt gerealiseerd in drie deelprojecten. Het deel Nuenen betreft het tracé via de Opwettenseweg en Europalaan tot busstation Smits van Oyenlaan en vanaf het busstation via de Smits van Oyenlaan tot aan de gemeentegrens met Laarbeek op de Lieshoutseweg. In het project zat een fietstunnel bij de Beekstraat. Deze is ondergebracht in project 011f Bundelroutes leefbaarheid Smits van Oyenlaan (ook budget).

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 8.826.000,--

Datum en bron raming

Adviesrapport TAUW september 2021

Dekkingsbron(nen)

Provincie, Bereikbaarheidsakkoord, Gemeente Nuenen c.a.

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Diverse wegen

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2018

Onderzoek/Planstudie

2021-2023

Voorbereiding uitvoering

2023-2025

Uitvoering

2026-2027

Evaluatie

2028

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Nuenen c.a.

Partners

Gemeente Eindhoven, Gemeente Gemert-Bakel, Gemeente Laarbeek, Provincie Noord-Brabant