033b

Snelfietsroute Gemert-Eindhoven

Deel Nuenen

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Gemert en Eindhoven kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto op deze relatie. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de N615 verminderen. Een snelfietsroute Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven maakt fietsen over grote afstanden extra aantrekkelijk, vooral voor woon-werk verkeer, deze fietsroute draagt daaraan bij.

De snelfietsroute wordt gerealiseerd in drie deelprojecten. Het deel Nuenen betreft het tracé via de Opwettenseweg en Europalaan tot busstation Smits van Oyenlaan en vanaf het busstation via de Smits van Oyenlaan tot aan de gemeentegrens met Laarbeek op de Lieshoutseweg. In het project zat een fietstunnel bij de Beekstraat. Deze is ondergebracht in project 008f Bundelroutes leefbaarheid Smits van Ooyenlaan (ook budget).

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding
 • connectiviteit en comodaliteit

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.774.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nee

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

 • Bundelroutes (011a/b/c/d/e/f/g/i/j/m)•
 • Snelfietsroute Gemert-Eindhoven deel Gemert-Bakel (033a)
 • Snelfietsroute Gemert-Eindhoven deel Eindhoven (033c)
 • Fiets in de versnelling


Locatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Diverse wegen

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Nuenen

Partners

Gemeenten Eindhoven, Gemert-Bakel, Laarbeek