005b

Big Data

Monitoring Meetsysteem leefbaarheid Nuenen

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Er worden op verschillende plaatsen en op verschillende manieren data verzameld over reizigers en drukte op de weg. Om een multimodaal netwerk goed te kunnen laten functioneren is het van belang dat deze data samen gebracht worden en beschikbaar zijn voor wegbeheerders en reizigers.

Nuenen gaat de verkeersintensiteiten op de Nuenense hoofdwegen permanent monitoren. De mogelijkheden om een permanent meetpunt voor luchtkwaliteit in te richten binnen het project Aireas wordt meegenomen.

Doelstelling

 • samenwerken aan mobiliteit

 • vergaren van actuele kennis over de verplaatsingspatronen in de regio

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 25.000

Datum en bron raming

Gemeente Nuenen c.a.

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Gemeentebegroting 2018

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • Big data datauitwisseling (005a)
 • Big data fietsgebruik Eindhoven (005c)
 • Big data Mijn 040-routes tracking en monitoring (005d)
 • Bundelroutes Leefbaarheid Smits van Oyenlaan Nuenen (011f)
 • koppeling met VRI meetsysteem (kwaliteitscentrale VRI) van de gemeente Eindhoven.


Locatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Diverse, onder andere Smits van Oyenlaan

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Regiobreed Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017-2018

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Nuenen

Partners

Gemeente Eindhoven