005b

Big Data- “Dit project is per 1 januari 2022 overgegaan naar project 931 Data (Brainport Bereikbaar)”

Monitoring Meetsysteem leefbaarheid Nuenen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Er worden op verschillende plaatsen en op verschillende manieren data verzameld over reizigers en drukte op de weg. Om een multimodaal netwerk goed te kunnen laten functioneren is het van belang dat deze data samen gebracht worden en beschikbaar zijn voor wegbeheerders en reizigers.

Nuenen gaat de verkeersintensiteiten op de Nuenense hoofdwegen permanent monitoren. De mogelijkheden om een permanent meetpunt voor luchtkwaliteit in te richten binnen het project Aireas wordt meegenomen.

Aandachtspunt:

  • vergaren van actuele kennis over de verplaatsingspatronen in de regio

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 25.000

Datum en bron raming

Gemeente Nuenen c.a.

Dekkingsbron(nen)

Gemeentebegroting 2018

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Diverse, onder andere Smits van Oyenlaan

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Regiobreed Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Uitvoering

2017-2018

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Nuenen c.a.

Partners

Gemeente Eindhoven