011a

Bundelroutes

Overkoepelende studie

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

De Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant gaat uit van het naar buiten brengen van doorgaand autoverkeer naar de robuuste randen: N279-A67-A2-A58-A50. In het Middengebied/Rijk van Dommel en Aa blijven diffuse stromen rijden over wegen die hiervoor niet geschikt zijn en daarbij voor leefbaarheidsproblemen zorgen in kernen en het buitengebied. De bundelroutes zou deze diffuse stromen moeten opvangen en de overlast verminderen. Het resultaat is een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

Om de problematiek integraal te kunnen benaderen wordt een overkoepelende studie uitgevoerd naar de bundelroutes N615/A270/Eisenhowerlaan/Ring/Kennedylaan en Kasteel-Traverse/A270.

Inmiddels is de studie afgerond. Conclusie is dat op vijf deelopgaven verder wordt gestudeerd:

 • Planstudie Beekse Brug/N615 (zie 011c)
 • Geactualiseerde Verkeersvisie Helmond (zie 011h)
 • Planstudie Nuenen inclusief afweging Oostelijke Randweg en A270 (zie 011n)
 • Ontwerp en planstudie Ring Noordoost-JF Kennedylaan-Eisenhowerlaan (zie 011o)
 • Planstudie Tweede aansluiting Ekkersrijt (zie 011k)

Doelstelling

 • samenwerken aan mobiliteit

 • smart: gedragsbe√Įnvloeding

 • smart: technische innovaties

 • connectiviteit

 • duurzaamheid

 • verbeteren/realiseren inprikkers en bundelroutes
 • leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)
 • juiste verkeer op de juiste weg : sluipverkeer barri√®rewerking.

Kostenraming en dekking

Raming kosten

132.585,--

Datum en bron raming

Niet van toepassing

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

alle partners

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

 • Bundelroutes (011b/c/d/e/f/g/h/j/k/m/n/o)
 • SmartwayZ.nl N279 Veghel-Asten (SW07)


Locatie

Gemeente(s)

Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Son en Breugel

Wegnummer / straatnaam

Ekkersrijt - Kennedylaan-Ring-Eisenhowerlaan (Son en Breugel- Eindhoven)/Lieshoutseweg - Smits van Oyenlaan (Nuenen)-N615 incl. Beekse brug (Nuenen-Laarbeek)-A270 (Eindhoven-Nuenen-Helmond)-Europaweg, Kasteeltraverse (Helmond)

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Nuenen-Laarbeek-Gemert / Eindhoven-Helmond-Deurne / Eindhoven-Son

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Eindhoven (Jan-Willem Hommes)

Partners

Eindhoven, Nuenen, Laarbeek, Son en Breugel, Gemert-Bakel, Helmond, Geldrop-Mierlo, Deurne, Asten, Someren, Provincie Noord-Brabant.