030c

Snelle fietsroute Deurne-Eindhoven

Deel Nuenen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Helmond en Deurne kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto over de N270 tussen Deurne en Helmond. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de N270 wellicht verminderen. Vooral in de ochtend- en avondspits loopt deze weg tegen de grenzen van de capaciteit aan. Dit leidt tot dagelijkse files en vertragingen.

In Nuenen moet het tracé van de snelle fietsroute nog helemaal gerealiseerd worden. Het gaat om het deel vanaf de Kleine Dommel in Eindhoven tot aan de Collse Hoefdijk in Nuenen en vanaf de Collse Hoefdijk tot aan de Vaarleseweg in Helmond.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Duurzaamheid
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.686.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend o.a. Fiets in de versnelling

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

tracé langs spoorlijn tussen de Kleine Dommel en de Vaarleseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Deurne-Helmond-Eindhoven

Planning

Voorbereiding uitvoering

2020- 2021

Uitvoering

2021

Evaluatie

2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Gemeente Geldrop-Mierlo, Gemeente Eindhoven, Gemeente Deurne, Gemeente Nuenen c.a., ProRail