026

OV-knooppunt Gerwen

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd en overstaplocaties toegevoegd. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem. Door het realiseren van een P+R voorziening in de omgeving van de Kerkakkers in Gerwen krijgen automobilisten nog meer mogelijkheden om comfortabel gebruik te maken van het openbaar vervoer en wordt de openbaar vervoersrelatie van Nuenen en aangrenzende gemeenten met Eindhoven vergroot.

De precieze locatie van de P+R voorziening Gerwen is nog te bepalen en afhankelijk van keuzes in de sturing van het verkeer door Nuenen. Deze maatregel is een alternatief voor het opwaarderen van het OV-knooppunt Nuenen (025), waarbij realisatie van laatst genoemde de voorkeur heeft.

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • connectiviteit en comodaliteit

 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

 • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

 • kleine stromen goed beschikbaar en bereikbaar

 • organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 805.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

 • Bundelroutes (011a/b/v/d/e/f/g/i/j/k/m)
 • OV-knooppunt Nuenen (025)
 • OV-doorstroomas Gemert-Gerwen (027)
 • Lokale project ‘Parkeren sportpark Gerwen


Locatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Kerkakkers e.o.

Subregio(s)

Bovens en Oost

Relatie(nummer)

Gemert – Laarbeek – Nuenen - Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2023-2030

Onderzoek/Planstudie

2023-2030

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Nuenen

Partners

Hermes, gemeente Eindhoven