026

OV-knooppunt Gerwen (onderdeel VKA maatregelenpakket Bundelroutes Nuenen)

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd en overstaplocaties toegevoegd. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem. Door het realiseren van een P+R voorziening in de omgeving van de Kerkakkers in Gerwen krijgen automobilisten nog meer mogelijkheden om comfortabel gebruik te maken van het openbaar vervoer en wordt de openbaar vervoersrelatie van Nuenen en aangrenzende gemeenten met Eindhoven vergroot.

De precieze locatie van de P+R voorziening Gerwen is nog te bepalen en afhankelijk van keuzes in de sturing van het verkeer door Nuenen. Deze maatregel is een alternatief voor het opwaarderen van het OV-knooppunt Nuenen (025), waarbij realisatie van laatst genoemde de voorkeur heeft.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 720.000,-

Datum en bron raming

Adviesrapport TAUW september 2021

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, Gemeente Nuenen c.a., Provincie

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Kerkakkers e.o.

Subregio(s)

Bovens en Oost

Relatie(nummer)

Gemert – Laarbeek – Nuenen - Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2018

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2026-2027

Evaluatie

2028

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Nuenen c.a.

Partners

Hermes, Provincie Noord-Brabant