027

OV-doorstroomas N615 Gemert-Gerwen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in het daily urban system te bevorderen wordt voor enkele bestaande buslijnen de kwaliteit van de doorstroming verbeterd. Het betreft maatregelen bij kruispunten, zwaar belaste wegvakken en bij bruggen die de bus in staat stelt sneller – liefst zonder vertraging als gevolg van verkeersdrukte – te passeren.

Op de verbinding tussen Gerwen en Eindhoven wordt ter hoogte van het knelpunt Beekse Brug ter hoogte van Beek en Donk op de N615 prioriteit ingebouwd voor de bus op het overige verkeer. Daarnaast worden extra rijstroken voor de bus gerealiseerd bij de kruispunten met de N279, de Beekse Brug en de rotonde Bavaria.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

  • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

  • kleine stromen goed beschikbaar en bereikbaar

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 500.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

begroting N615 provincie (VRI) rest nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

  • Bundelroutes (008)
  • Bushaltes N615 rotonde Bavaria Lieshout (021)


Locatie

Gemeente(s)

Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

Beekseweg ( N 615)

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert – Laarbeek – Nuenen - Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017-2018(VRI) 2019-2022 2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

provincie Noord-Brabant

Partners

gemeente Laarbeek