027

OV-doorstroomas N615 Gemert-Gerwen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in het daily urban system te bevorderen wordt voor enkele bestaande buslijnen de kwaliteit van de doorstroming verbeterd. Het betreft maatregelen bij kruispunten, zwaar belaste wegvakken en bij bruggen die de bus in staat stelt sneller – liefst zonder vertraging als gevolg van verkeersdrukte – te passeren.

Doel is op de verbinding tussen Gemert-Gerwen op een aantal punten doorstromingsmaatregelen te nemen, te weten:

  • ter hoogte van het knelpunt Beekse Brug bij Beek en Donk op de N615 prioriteit inbouwen voor de bus op het overige verkeer
  • extra rijstroken voor de bus bij de kruispunten met de N279, de Beekse Brug en de rotonde Bavaria.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 500.000,--

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Provincie (projectbegroting N615 voor VRI), rest nog niet bekend, Bereikbaarheidsakkoord

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

Beekseweg ( N 615)

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert – Laarbeek – Nuenen - Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2023

Onderzoek/Planstudie

2024

Voorbereiding uitvoering

onbekend

Uitvoering

onbekend

Evaluatie

onbekend

Rolverdeling

Projectleiding

Provincie Noord Brabant

Partners

Gemeente Laarbeek, Gemeente Gemert-Bakel, Hermes