006

Uitrol C-ITS; “Dit project is per 1 januari 2022 overgegaan naar project 926 Uitrol C-ITS (Brainport Bereikbaar)”

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

C-ITS staat voor ‘coöperatieve Intelligente Transport Systemen’. Het gaat om voertuigen die onderling communiceren én met systemen langs de weg. Met C-ITS krijgen verkeersmanagers informatie om verkeersbeleid op te baseren en de inzet van maatregelen effectiever te laten zijn en worden weggebruikers geholpen de juiste keuzes te maken op individueel niveau. De doorstroming en veiligheid van het verkeer zullen hierdoor verbeteren. Bij de implementatie en toepassing van C-ITS komen allerlei vragen naar boven, die voor alle wegbeheerders die er mee geconfronteerd worden van belang zijn. Het project C-ITS uitrol heeft tot doel die vragen te beantwoorden. De deelprojecten binnen het C-ITS-project hebben tot doel in de praktijk te leren en de kennis te verspreiden in de regio.

In Helmond en Eindhoven zijn al enkele verkeerslichten uitgerust met C-ITS mogelijkheden en dat worden er meer. Dit project draagt er aan bij dat deze toepassing verder uitgerold kan worden in de regio.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Versterken robuuste randen
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja (maar geen bedrag opgenomen)Locatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

Nog niet bekend

Uitvoering

Nog niet bekend

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

SmartwayZ.nl (ITS-bureau Brabant Stad)