006

Uitrol C-ITS

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

C-ITS staat voor ‘coöperatieve Intelligente Transport Systemen’. Het gaat om voertuigen die onderling communiceren én met systemen langs de weg. Met C-ITS krijgen verkeersmanagers informatie om verkeersbeleid op te baseren en de inzet van maatregelen effectiever te laten zijn en worden weggebruikers geholpen de juiste keuzes te maken op individueel niveau. De doorstroming en veiligheid van het verkeer zullen hierdoor verbeteren.

In Helmond en Eindhoven zijn al enkele verkeerslichten uitgerust met C-ITS mogelijkheden en dat worden er meer. Dit project draagt er aan bij dat deze toepassing verder uitgerold kan worden in de regio.

Doelstelling

 • samenwerken aan mobiliteit

 • smart: technische innovaties

 • connectiviteit en co-modaliteit

 • versterken robuuste randen

 • verbeteren/realiseren inprikkers

 • verbeteren bundelwegen

 • kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Datum en bron raming

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja (maar geen bedrag opgenomen)

Onderdelen van dit project

 • Landingsplaats Smart Mobility (001a)
 • MobilitymoveZ.nl (001b)
 • Beter benutten vervolg


Locatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

Regiobreed

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

Nog niet bekend

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

Nog niet bekend

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Nog niet bekend

Partners

SmartwayZ.nl (ITS-bureau Brabant Stad)