043

HOV Nuenen-Gerwen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoerassen kan het daily urban system beter functioneren en wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer vergroot.

De bestaande HOV-as Eindhoven-Nuenen wordt verlengd tot Gerwen, in de richting van Laarbeek en Gemert-Bakel.

Doelstelling

  • kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

  • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

  • organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 12,5 miljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

  • OV-knooppunt Nuenen (025)
  • OV-knooppunt Gerwen (026)•
  • OV-doorstroomas N615 Gemert-Gerwen (027)


Locatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Smits van Ooijenlaan

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Nog niet bekend

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Nuenen

Partners

Nog niet bekend