043

HOV Nuenen-Gerwen (onderdeel VKA Bundelroutes Nuenen)

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoerassen kan het daily urban system beter functioneren en wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer vergroot.

De bestaande HOV-as Eindhoven-Nuenen wordt verlengd tot Gerwen, in de richting van Laarbeek en Gemert-Bakel.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 446.000,-

Datum en bron raming

Adviesrapport TAUW september 2021

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, Provincie, Gemeente Nuenen c.a.

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Smits van Ooijenlaan

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2018

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2026/2027

Evaluatie

2028

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Nuenen c.a.

Partners

Provincie Noord-Brabant, Hermes