043

HOV Nuenen-Gerwen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoerassen kan het daily urban system beter functioneren en wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer vergroot.

De bestaande HOV-as Eindhoven-Nuenen wordt verlengd tot Gerwen, in de richting van Laarbeek en Gemert-Bakel.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 446.000,--

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Smits van Ooijenlaan

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2018

Onderzoek/Planstudie

2020-2022

Voorbereiding uitvoering

2021-2023

Uitvoering

2023-2026

Evaluatie

2027

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Nuenen c.a.

Partners

Nog niet bekend