025

OV-knooppunt Nuenen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

Nuenen gaat het bestaande HOV knooppunt in het centrum opwaarderen, zodanig dat het verblijf van de reiziger veraangenaamt door verbeteringen aan bestaande voorzieningen en toevoeging van nieuwe (wachtruimte, ov-chip oplaadpunten, kiosk, real-time reisinfo, ruimte reservering voor uitbreiding stallingsvoorzieningen, deelsysteem Hopperpoint, stadsplattegrond, toegankelijke haltes en sociale veiligheid). Tevens worden de aanloop-en aanfietsroutes verbeterd.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 470.000,-

Datum en bron raming

Adviesrapport TAUW september 2021

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, Gemeente Nuenen c.a., Provincie

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Nuenen

Wegnummer / straatnaam

Smits van Oyenlaan, bij Vincent van Goghstraat

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2025-2027

Evaluatie

2028

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Nuenen c.a.

Partners

Hermes