002

Werkgeversaanpak - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar en u kunt dit raadplegen onder het nummer is 922

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door middel van een gecoördineerde werkgeversaanpak wordt de dagelijkse mobiliteit van werknemers en goederenvervoer geoptimaliseerd. De maatregelen bestaan uit afspraken die werkgevers en werknemers met elkaar maken om de omvang van de automobiliteit zoveel mogelijk te beperken. De gemeentelijke overheid faciliteert en initieert initiatieven.

Vanaf 2017 werken op vijf economische toplocaties in de regio bedrijven en instellingen, campusbeheerders, eigenaren, onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden in communities samen aan een betere en duurzame bereikbaarheid door gedragsbeïnvloeding van werknemers, studenten en bezoekers naar een meer duurzame manier van reizen en/of meer reizen buiten de spits. Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) ondersteunt de vorming en projectontwikkeling van deze communities.

Er zijn reeds initiatieven in voorbereiding voor communities in Eindhoven, Helmond, de Kempen en Valkenswaard. De werkgeversaanpak wordt uitgebreid naar nieuwe locaties en grote werkgevers in de gehele regio.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Duurzaamheid
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1 miljoen regiobreed (verdeeld over 4 jaar) € 30.000,-- voor opstart De Kempen; na 2018 € 100.000,-- per jaar voor gedragsmaatregelen

Datum en bron raming

Bron: Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016) Bron: Brabants mobiliteitsnetwerk.

Dekkingsbron(nen)

Regiobreed: nog te bepalen Gemeentelijke begrotingen voor opstart.De Kempen: gemeentebegrotingen € 4.000,-- per gemeente in 2018 en regionale partners (totaal € 20.000). Nog bijdrage door regionale partners en provinciale middelen (o.a. in Brabants Mobiliteitsnetwerk) nodig.

Bereikbaarheidsakkoord

Ja (regiobreed)Locatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Uitvoering

2017-2018 2019-2022 2023-2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Werkgevers, Onderwijsinstellingen, Campusbeheerders, Vervoerbedrijven, Betrokken gemeenten, Aaanbieders mobiliteitsdiensten, Provincie Noord-Brabant (Brabant MobiliteitsNetwerk), Ministerie van IenM, Ondernemers (verenigingen), Communities (HTC Eindhoven, Eindhoven CentrumNoordoost, FlightForum/Eindhoven Airport, Automotive Campus Helmond), De Run, Veldhoven