001b

Brainport Smart Mobility

MobilitymoveZ.NL

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

MobilityMoveZ.nl (voorheen Hybride testomgeving) moet private én publieke partijen helpen om zicht te krijgen op kansrijke concepten en inzicht te krijgen in de condities die nodig zijn voor opschaling. Leren wat nieuwe concepten betekenen voor de verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden tussen publieke en private partijen. Brabant/Zuid-Nederland gelooft in een strategie waarbij we experimenteren, ontwikkelen, oefenen in de echte wereld en zo hands-on ontdekken wat er werkt en wat er niet werkt.

Hoofddoel van MobilityMoveZ.nl is ruimte bieden aan het beproeven van innovatieve mobiliteitsconcepten in real-life omstandigheden en in relatie met bestaande en nieuwe coöperatieve en zelfsturende functionaliteiten. Daarmee wordt het mogelijk aan te tonen dat nieuwe concepten technisch, organisatorisch, commercieel en verkeerskundig in de praktijk van voldoende toegevoegde waarde zijn voor mobilisten en hun stakeholders, overheden en bedrijfsleven en na eerste beproeving kunnen doorgroeien en door ontwikkelen naar grootschalige toepassing in andere delen van (Zuid-) Nederland.

Met MobilityMoveZ.nl wordt een ontwikkel- en testomgeving georganiseerd met directe toegang tot benodigde vergunningsprocedures, meetvoorzieningen, onderzoeksfaciliteiten, en vrijwilligers/deelnemers.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Duurzaamheid

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Wegnummer / straatnaam

niet van toepassing

Relatie(nummer)

Regio breed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018 2019-2022

Voorbereiding uitvoering

2017-2018 2019-2022

Uitvoering

2020-2023

Rolverdeling

Projectleiding

Provincie Noord-Brabant en ministerie van IenM

Partners

Rijkswaterstaat, Gemeente Tilburg, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, SmartwayZ.NL