001a

Brainport Smart Mobility

Loket BSM

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

volgt

Kostenraming en dekking

Samenhang met andere projectenPlanning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven