001a

Brainport Smart Mobility - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar en u kunt dit raadplegen onder het nummer is 901

Loket BSM

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Nu en in de toekomst. De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie Brainport: Duurzaam, Slim, Verbonden bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Daarin spelen slimme, innovatieve oplossingen een belangrijke rol, niet alleen vanwege het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook ten aanzien van economische spinoff.

Brainport Smart Mobility ontwikkelt een agenda waar de belangen van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samenkomen. Daarvoor heeft BSM een loketfunctie, waarin mobiliteitsvragen uit de regio worden gekoppeld aan projecten en initiatieven waarin oplossingen aangeboden worden.

BSM haalt actief mobiliteitsvraagstukken op bij de 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant. Tegelijkertijd houdt BSM overzicht van lopende projecten en initiatieven waaraan deze vragen gekoppeld kunnen worden. Daarvoor houdt BSM structureel contact met o.a. de 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant, kennisinstellingen, bedrijven, andere overheden en andere mobiliteitprogramma’s zoals SmartwayZ.NL. Ook initieert BSM nieuwe initiatieven en projecten waar dat bijdraagt aan de doelstellingen van ZO Slim Bereikbaar en specifiek Brainport Smart Mobility.

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Duurzaamheid
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
 • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten
 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekkingLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Relatie(nummer)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Alle 21 MRE-gemeenten, SmartwayZ.NL, provincie Noord-Brabant