001a

Brainport Smart Mobility

Loket BSM

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In de innovatieve regio Brainport spelen nieuwe technologie√ęn een belangrijke rol. Naast het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, geeft het inzetten op lokale innovaties een positieve impuls aan de regionale economie. Zuidoost-Brabant werkt als living lab (levend laboratorium) voor smart mobility.

Het loket BSM haalt actief mobiliteitsvraagstukken op bij de 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant. Tegelijkertijd houdt BSM overzicht van lopende projecten en initiatieven waaraan deze vragen gekoppeld kunnen worden. Daarvoor houdt BSM structureel contact met o.a. de 21 gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven, andere overheden en andere mobiliteitsprogramma’s zoals SmartwayZ.NL. Ook initieert BSM nieuwe initiatieven en projecten waar dat bijdraagt aan de doelstellingen van ZO Slim Bereikbaar en specifiek Brainport Smart Mobility.

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog te bepalenLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

hele regio

Relatie(nummer)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2018

Uitvoering

2019-2020

Evaluatie

2020

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Alle 21 gemeenten Metropool Regio Eindhoven, SmartwayZ.NL, provincie Noord-Brabant