007

Slimmer fietsen

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Door het treffen van gerichte, slimme maatregelen en het inzetten van innovatieve technieken en concepten wordt het gebruik van de fiets bevorderd. De ambitie is om de fiets zoveel mogelijk gelijkwaardig te laten zijn aan de auto! In Zuidoost-Brabant is de inzet op de schaalsprong fiets uitgewerkt in meerdere onderdelen, opgenomen in een gezamenlijk plan (d.d. 4 september 2017):

Infrastructuur

 1. Afbouw/uitbreiding bestaande regionale Snelfietsroutes (aparte fiches)
 2. Nieuwe snelfietsroutes (aparte fiches)
 3. Fietsnetwerk verbeteren en koppelen aan knooppunten (aparte fiches)
 4. Fietsverkeersmanagement
 5. Fietsparkeren (veelal in combinatie met OV-knooppunten)

Fietsen stimuleren

 1. Smart Bicycle Mobility
 2. Marketing
 3. Meerwaarde van het Fietsen
 4. Communicatie en zichtbaarheid
 5. Mobiliteitsmanagement met fiets als instrument

Data / Monitoring

 1. Open en big data / monitoring (apart fiche)

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak)
 • smart: technische innovaties

 • connectiviteit en comodaliteit

 • duurzaamheid

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 8 miljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Onderdelen van dit project

 • Landingsplaats Smart Mobility (001)
 • Werkgeversaanpak (002)
 • Big data (005)


Locatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

Regiobreed

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022 2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Nog niet bekend

Partners

Alle gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant