001c

Brainport Smart Mobility

Mobility as a Service clustermanager

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In de innovatieve regio Brainport spelen nieuwe technologie├źn een belangrijke rol. Naast het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, geeft het inzetten op lokale innovaties een positieve impuls aan de regionale economie. Zuidoost-Brabant werkt als living lab (levend laboratorium) voor smart mobility.

De Clustermanager Mobility as a Service (Clustermanager MaaS) heeft een dubbelfunctie. Hij/zij regisseert de Zuidoost-Brabantse aanpak voor MaaS. Daarnaast verzorgt hij/zij de strategische afstemming met het SmartwayZ.NL programma.

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Onbekend

Samenhang met andere projectenLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2018

Uitvoering

2019-2020

Evaluatie

2020

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Alle 21 gemeenten Metropool Regio Eindhoven, SmartwayZ.NL