005

Big Data - “Dit project is per 1 januari 2022 overgegaan naar project 931 Data (Brainport Bereikbaar)”

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Er worden op verschillende plaatsen en op verschillende manieren data verzameld over reizigers en drukte op de weg. Om een multimodaal netwerk goed te kunnen laten functioneren is het van belang dat deze data samen gebracht worden en beschikbaar zijn voor wegbeheerders en reizigers. In dit project wordt data samengebracht en beschikbaar gemaakt voor reizigers en wegbeheerders, om daarmee de regionale bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren.

Aandachtspunten:

 • vergaren van actuele kennis over de verplaatsingspatronen in de regio
 • reiziger goed geïnformeerd op weg
 • faciliteren van samenwerken aan data gedreven mobiliteitsopgaven en het opbouwen van expertise in regionaal verband
 • ontsluiten van databronnen in de regio en deze beschikbaar maken voor smart mobility toepassingen, reizigers en wegbeheerders
 • kunnen analyseren en visualiseren van mobiliteitsdata, data gedreven ontwerpen en inrichten
 • data gedreven monitoren en bijsturen op de effecten van mobiliteitsbeleid in de regio en in projecten
 • verbinden van de initiatieven op gebied van Mobility-as-a-Service (MaaS) in de regio, vanuit data perspectief

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 4.000.000Planning

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven