001f

Brainport Smart Mobility

Gedragsstrategie

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In de innovatieve regio Brainport spelen nieuwe technologieën een belangrijke rol. Naast het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, geeft het inzetten op lokale innovaties een positieve impuls aan de regionale economie. Zuidoost-Brabant werkt als living lab (levend laboratorium) voor smart mobility.

Inwoners en werknemers van Zuidoost-Brabant (Brainport Eindhoven regio) hebben een sleutelrol in het succes van het anders omgaan met mobiliteit en de invoering van Smart Mobility oplossingen. Het is natuurlijk belangrijk dat producten en diensten goed aansluiten bij de behoeften van de inwoners en reizigers in de regio. Maar het gaat verder: Smart Mobility-oplossingen zijn pas écht oplossingen als ze daadwerkelijk gebruikt worden. En daarvoor is vaak meer nodig dan het aanbieden van de oplossing. Binnen de Bereikbaarheidsagenda wordt daar specifiek op ingezoomd met het project 'Gedragsstrategie': doelgerichte acties en maatregelen om inwoners en werknemers zo slim mogelijk gebruik te laten maken van de beschikbare voorzieningen. Dat kunnen nieuwe, wellicht zelfs nog experimentele voorzieningen zijn, maar ook de traditionele, vertrouwde voorzieningen die al jaren beschikbaar zijn. Door middel van de gedragsstrategie worden inwoners en reizigers met behulp van specifieke gedragsinterventies gestimuleerd voor hun verplaatsing gebruik te maken van slimme (combinaties van) mobiliteitsoplossingen, hun verplaatsing in tijd en/of vorm aan te passen of hun verplaatsing zelfs geheel achterwege te laten.

Doelstelling

Het ontwikkelen van een strategie voor gedragsverandering richting slimme mobiliteit voor inwoners en werknemers in de regio.

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 70.000,--

Datum en bron raming

gemeente Eindhoven

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord Regiobrede projecten en bijdrage van 21 gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019

Voorbereiding uitvoering

2019

Uitvoering

2020

Evaluatie

2020

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

SmartwayZ.NL, Alle 21 gemeenten Metropool Regio Eindhoven