001f

Brainport Smart Mobility - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar en u kunt dit raadplegen onder het nummer is 921

Gedragsstrategie

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Nu en in de toekomst. De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie Brainport: Duurzaam, Slim, Verbonden bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Daarin spelen slimme, innovatieve oplossingen een belangrijke rol, niet alleen vanwege het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook ten aanzien van economische spinoff.

Inwoners en werknemers van Zuidoost-Brabant (Brainport Eindhoven regio) hebben een sleutelrol in de ontwikkeling van mobiliteit en het implementeren van Smart Mobility oplossingen. Het is belangrijk dat producten en diensten goed aansluiten bij de behoeften van inwoners en reizigers in de regio. Daar komt bij dat Smart Mobility pas een ‘oplossing’ is als het daadwerkelijk gebruikt wordt en het bijdraagt aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Binnen dit project wordt een gedragsveranderingsstrategie opgesteld om inwoners en werknemers zo slim mogelijk gebruik te laten maken van de beschikbare voorzieningen. Gedragsverandering wordt gestimuleerd door specifieke gedragsinterventies die het gebruik van verschillende slimme mobiliteitsoplossingen onder een bepaalde doelgroep vergroten.

Op deze link kunt u het gedragsveranderingsstrategie Zuidoost Brabant lezen

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties

Kostenraming en dekking

Raming kosten

70.000,--

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord Regiobrede projecten en bijdrage van 21 gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019

Onderzoek/Planstudie

2019

Voorbereiding uitvoering

2020

Uitvoering

2020

Evaluatie

Nog niet bekend

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

SmartwayZ.NL,