001h

Brainport Smart Mobility

Smart Hubs

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In de innovatieve regio Brainport spelen nieuwe technologieën een belangrijke rol. Naast het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, geeft het inzetten op lokale innovaties een positieve impuls aan de regionale economie. Zuidoost-Brabant werkt als living lab (levend laboratorium) voor smart mobility.

Mobiliteitshubs zijn plekken waar de reiziger kan overstappen van het ene vervoersmiddel naar het andere. De locatie en de invulling van de hubs sluiten optimaal aan op de behoefte van de reiziger. De hubs brengen traditionele mobiliteitssystemen (auto, openbaar vervoer) en nieuwe mobiliteitssystemen (bijvoorbeeld deelfietsen, zelfrijdende shuttles) bij elkaar. Daarmee wordt de reiziger gefaciliteerd om snel, slim en duurzaam te reizen.

Op verschillende plaatsen in Zuidoost-Brabant worden Mobiliteitshubs ontwikkeld, die samen een netwerk vormen. Als geheel gaat dit een groot effect hebben op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Onderzocht wordt welke locaties het meest geschikt zijn voor de hubs. Dit gebeurt in samenspraak met de reiziger. Om kennis en ervaring op te doen worden twee tijdelijke hubs als pilot-projecten ontwikkeld in De Kempen en in Noord-Eindhoven.

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 273.000,--

Datum en bron raming

25 september 2019, gemeente Eindhoven

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord Regiobrede projecten en bijdrage van 21 gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019

Onderzoek/Planstudie

2019

Voorbereiding uitvoering

2020

Uitvoering

2020-2021

Evaluatie

2021

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

SmartwayZ.Nl, Alle 21 gemeenten Metropool Regio Eindhoven