001i

Brainport Smart Mobility - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar en u kunt dit raadplegen onder het nummer is 925

Mobility as a Service Open Maas platform

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Nu en in de toekomst. De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie Brainport: Duurzaam, Slim, Verbonden bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Daarin spelen slimme, innovatieve oplossingen een belangrijke rol, niet alleen vanwege het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook ten aanzien van economische spinoff.

ZO Slim Bereikbaar ontwikkelt een platform dat multimodaal reizen laagdrempelig toegankelijk en aantrekkelijk maakt. Eén platform waarin de reiziger een gepersonaliseerd aanbod van vervoersmiddelen (inclusief de eigen vervoersmiddelen, OV en deelsystemen) krijgt. Eén platform waarin de reiziger advies krijgt over de snelste of meest duurzame reis, en waarin hij/zij kan plannen, boeken én betalen.

Dit platform wordt om te beginnen ingezet voor de gemeente Eindhoven en ASML ten behoeve van de (dienst)reizen die hun medewerkers afleggen. Het platform komt daarna beschikbaar voor andere gemeenten en werkgevers in de regio.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Duurzaamheid

Kostenraming en dekking

Raming kosten

300.000,--

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord Regiobrede projecten en bijdrage van 21 gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

Niet van toepassing

Voorbereiding uitvoering

2019

Uitvoering

2019-2021

Evaluatie

2021

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

ASML