001i

Brainport Smart Mobility

Mobility as a Service Open Maas platform

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In de innovatieve regio Brainport spelen nieuwe technologieën een belangrijke rol. Naast het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, geeft het inzetten op lokale innovaties een positieve impuls aan de regionale economie. Zuidoost-Brabant werkt als living lab (levend laboratorium) voor smart mobility.

Het doel van het project is het ontwikkelen van een digitaal platform dat multimodaal reizen laagdrempelig toegankelijk en aantrekkelijk maakt. Eén platform waarin de reiziger een gepersonaliseerd aanbod van vervoersmiddelen (inclusief de eigen vervoersmiddelen, OV en deelsystemen) krijgt. Eén platform waarin de reiziger advies krijgt over de snelste of meest duurzame reis, en waarin hij/zij kan plannen, boeken én betalen.

Het platform wordt om te beginnen ontwikkeld en geïmplementeerd bij de gemeente Eindhoven en ASML ten behoeve van de (dienst)reizen die hun medewerkers afleggen. Daarna kunnen andere organisaties in Zuidoost-Brabant dit platform ook gaan gebruiken.

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 300.000,--

Datum en bron raming

gemeente Eindhoven

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord Regiobrede projecten en bijdrage van 21 gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2019

Uitvoering

2019-2021

Evaluatie

2021

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

ASML, SmartwayZ.NL