004

Innovatieve vervoersconcepten

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving


Ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten zodat openbaar vervoervoorzieningen voor iedereen (fysiek en financieel) bereikbaar zijn en die bijdragen aan het terugdringen van milieu belastende mobiliteit. In ieder geval is zeker dat het traditionele OV fundamenteel gaat veranderen. Door de groei van e-bike, apps en voertuigdeel-concepten zal de grens tussen OV en fiets of auto verder vervagen.

Er zijn reeds enkele initiatieven in:

 • Waalre (Duurzame mobiliteit OV Waalre)

 • De Kempen (kleinschalig vervoer in de kleine kernen in een innovatieve vorm waardoor de bereikbaarheid van maakindustrie en recreatieparken vanuit en naar de rest van de Metropoolregio verbetert).

 • Eindhoven-Helmond (combinatie met doelgroepenvervoer).Doelstelling

 • samenwerken aan mobiliteit

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • smart: technische innovaties

 • connectiviteit en comodaliteit

 • duurzaamheid

 • kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

 • kleine stromen goed beschikbaar en bereikbaar

 • leefbaarheid


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1 miljoen (regiobreed)

Datum en bron raming

bron: Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)€ 10.000,-- Onderzoek Waalrebron: gemeente Waalre € 25.000,-- Onderzoek De Kempen bron: gemeente Bladel

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Regiobreed: nog te bepalenWaalre: gemeentebegrotingDe Kempen: gemeentebegrotingen € 4.000,--/gemeente in 2018 en regionale partners (totaal € 20.000). gemeentebegrotingen en mogelijke dekkingsbijdrage provincie en EU (subsidietraject).

Bereikbaarheidsakkoord

Ja (regiobreed)

Onderdelen van dit project

 • Werkgeversaanpak (002)
 • Mobiliteitsstrategie De Kempen (046)
 • OV-Doorstroomas Eindhoven-De Kempen, deel N284 (048)
 • Duurzaam door Waalre (059a)
 • HOV Eindhoven-Valkenswaard (059b)
 • Provinciale OV-consessie
 • TAXBUS/WMO projectorganisatie
 • Mobilitymovez.nl (076)


Locatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018 2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2017-2018 2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017-2018 2019-2022 2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Regiobreed: nog te bepalen

Partners

Alle gemeenten, Hermes, bedrijfsleven