004

Innovatieve vervoersconcepten - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar en u kunt dit raadplegen onder het nummer is 924

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving


Ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten zodat openbaar vervoervoorzieningen voor iedereen (fysiek en financieel) bereikbaar zijn en die bijdragen aan het terugdringen van milieu belastende mobiliteit. In ieder geval is zeker dat het traditionele OV fundamenteel gaat veranderen. Door de groei van e-bike, apps en voertuigdeel-concepten zal de grens tussen OV en fiets of auto verder vervagen.

Er zijn reeds enkele initiatieven in:

 • De Kempen (kleinschalig vervoer in de kleine kernen in een innovatieve vorm van een sociale én vervoerskundige toets van samenrijden, genaamd ‘F’kes Meerijden

 • Eindhoven-Helmond (combinatie met doelgroepenvervoer).Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Duurzaamheid
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
 • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten
 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1 miljoen (regiobreed)

Datum en bron raming

Bron: Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016) € 25.000,-- Onderzoek De Kempen bron: gemeente Bladel

Dekkingsbron(nen)

Regiobreed: gemeentebegroting De Kempen: gemeentebegrotingen € 4.000,--/gemeente in 2018 en regionale partners (totaal € 20.000). Gemeentebegrotingen en mogelijke dekkingsbijdrage provincie en EU (subsidietraject).

Bereikbaarheidsakkoord

Ja (regiobreed)Locatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018 2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2017-2018 2019-2022

Uitvoering

2017-2018 2019-2022 2023-2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Alle 21 gemeenten, Hermes, Bedrijfsleven