001d

Brainport Smart Mobility

Mobility Lab

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In de innovatieve regio Brainport spelen nieuwe technologieën een belangrijke rol. Naast het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, geeft het inzetten op lokale innovaties een positieve impuls aan de regionale economie. Zuidoost-Brabant werkt als living lab (levend laboratorium) voor smart mobility.

Mobility Lab is een initiatief van De Verkeersonderneming, SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar. Het doel is tweeledig. Enerzijds om mobiliteitsvraagstukken van gemeenten en bedrijven op te lossen. Anderzijds om startups gelegenheid te geven een innovatief prototype te testen in de praktijk. Mobility Lab start met het ophalen van mobiliteitsproblemen in de verschillende (sub)regio’s. Bij die uitdagingen worden vervolgens startups met oplossingen gezocht. In een pilot (proef) test de startup vervolgens het product op locatie. Dat levert inzicht op voor de locatie (is het een oplossing?) en voor de startup (werkt het product zoals gedacht?).

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 237.500,--

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord Regiobrede projecten en bijdrage van 21 gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

regiobreed

Planning

Voorbereiding uitvoering

2018

Uitvoering

2018-2020

Evaluatie

2020

Rolverdeling

Projectleiding

De Verkeersonderneming

Partners

SmartwayZ.NL, Gemeente Den Haag, Brainport Development, Eindhoven Airport, Flight Forum, High Tech Campus Eindhoven, TU/e, Alle 21 gemeenten Metropool Regio Eindhoven