001d

Brainport Smart Mobility

Mobility Lab

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Nu en in de toekomst. De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie Brainport: Duurzaam, Slim, Verbonden bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Daarin spelen slimme, innovatieve oplossingen een belangrijke rol, niet alleen vanwege het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook ten aanzien van economische spinoff.

Mobility Lab is een project dat startups ondersteunt in het ontwikkelen van hun smart mobility product. Het project team doet dit op basis van uitdagingen, zoals veiligheid, sociale inclusie, bereikbaarheid of duurzaamheid. Het betreft een landelijk initiatief dat wordt uitgevoerd door vier partners; ZO Slim Bereikbaar, SmartwayZ.NL, De Verkeersonderneming (Rotterdam) en Gemeente Den Haag. De startups worden geselecteerd en gekoppeld aan uitdagingen die opgehaald zijn bij verschillende gemeenten en werkgevers in de regio’s, Het doel is het opzetten van een pilot en een mogelijk vervolg. Zo zijn uit Zuidoost-Brabant onder andere Eindhoven, Helmond, De Kempen Gemeenten, Eindhoven Airport, Flight Forum, High Tech Campus en de TU/e actief betrokken bij Mobility Lab. Dankzij Mobility Lab krijgen bedrijven en overheden nieuwe inzichten en oplossingen voor hun probleem, waarmee startups hun innovatie gelijktijdig kunnen testen in de praktijk.

Meer informatie op: www.mobilitylab.nl/

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Duurzaamheid

Kostenraming en dekking

Raming kosten

237.500,--

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord Regiobrede projecten en bijdrage van 21 gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Niet van toepassing

Onderzoek/Planstudie

Niet van toepassing

Voorbereiding uitvoering

2019

Uitvoering

2019-2020

Evaluatie

2020

Rolverdeling

Projectleiding

SmartwayZ.NL via Brainport Development

Partners

De Verkeersonderneming, Gemeente Den Haag