003

Smart Roads

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Veel van de projecten in het kader van de Bereikbaarheidsagenda hebben een infrastructurele uitvoeringscomponent. Binnen het regiobrede project 'Smart Roads' wordt gezocht naar innovaties op het gebied uitvoeringstechniek, nieuwe materialen en constructies en alternatieve procesaanpak.

Onder innovatief kan in dit verband worden verstaan:

 • gebruik wegen als energiebron

 • geluid en luchtvervuiling beperkende voorzieningen

 • versnelling van bouwtijd of beperking overlast tijdens bouw

 • goedkope, duurzame bouwtechnieken

 • specifieke infravoorzieningen voor autonome voertuigen


Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Duurzaamheid
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 10 miljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja (voor 10 akkoord-gemeenten)

Samenhang met andere projectenLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022 2023-2030

Uitvoering

2019-2022 2023-2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeenten, Onderwijs- en onderzoekinstellingen, Bedrijfsleven (aannemers)