003

Smart Roads

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving


Innovatief omgaan met mobiliteit door vernieuwingen in uitvoeringstechnieken van infrastructuur, zoals:

 • gebruik wegen als energiebron

 • geluid en luchtvervuiling beperkende voorzieningen

 • versnelling van bouwtijd of beperking overlast tijdens bouw

 • goedkope, duurzame bouwtechnieken

 • specifieke infravoorzieningen voor autonome voertuigen


Doelstelling

 • samenwerken aan mobiliteit

 • smart: technische innovaties

 • duurzaamheid

 • versterken robuuste randen

 • verbeteren/realiseren inprikkers

 • verbeteren bundelwegen

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

 • organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

 • milieu/gezondheid: geluid en luchtkwaliteit…


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 10 miljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja (voor 10 akkoord-gemeenten)

Onderdelen van dit projectLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022 2023-2030

Uitvoering

2019-2022 2023-2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeenten, Onderwijs- en onderzoekinstellingen, Bedrijfsleven (aannemers)