001e

Brainport Smart Mobility

Mobilitymarket

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Nu en in de toekomst. De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie Brainport: Duurzaam, Slim, Verbonden bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Daarin spelen slimme, innovatieve oplossingen een belangrijke rol, niet alleen vanwege het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook ten aanzien van economische spinoff.

Binnen Mobility Market worden bewezen oplossing grootschalig geïmplementeerd. In samenwerking met SmartwayZ.NL kijkt ZO Slim Bereikbaar hier naar de specifieke knelpunten en kansen voor Zuidoost-Brabant. Vanuit bestaande vragen en uitdagingen op het gebied van mobiliteit wordt gezocht naar een oplossing. Dit product of deze dienst moet een bewezen effect hebben op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties

Kostenraming en dekking

Samenhang met andere projectenLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Rolverdeling

Projectleiding

SmartwayZ.NL