001e

Brainport Smart Mobility

Mobilitymarket

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In de innovatieve regio Brainport spelen nieuwe technologie├źn een belangrijke rol. Naast het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, geeft het inzetten op lokale innovaties een positieve impuls aan de regionale economie. Zuidoost-Brabant werkt als living lab (levend laboratorium) voor smart mobility.

Mobility Market helpt om een breed palet aan mobiliteits- en reisdiensten op maat van de reiziger in Zuid-Nederland op te schalen en uit te breiden. De focus ligt op diensten die zich reeds bewezen hebben: ze werken en zijn vraaggericht.

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Niet bekendLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

regiobreed

Planning

Voorbereiding uitvoering

2017

Uitvoering

2018-2020

Evaluatie

2020

Rolverdeling

Projectleiding

SmartwayZ.NL

Partners

Wisselt per deelproject