060b

N69-Zuid

OV-verbinding Valkenswaard-België

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Na de aanleg van de Westparallel (openstelling gepland voor 2019) moet aan de Nederlandse zijde van deze internationale wegverbinding alleen nog het wegvak tussen Valkenswaard-Zuid en de Belgische grens worden aangepakt. Doel is het wegvak op te waarderen tot hetzelfde niveau als voor de Westparallel wordt toegepast.

Gekoppeld aan de opwaardering van de N69-Zuid worden de mogelijkheden onderzocht om de HOV-as Eindhoven-Valkenswaard te verlengen tot in België. Daardoor ontstaat een rechtstreekse openbaar vervoerverbinding tussen Eindhoven en Antwerpen.

Doelstelling

 • connectiviteit en comodaliteit
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

 • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 21.780.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Provincie Noord-Brabant (studie)

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • OV doorstroomas Valkenswaard-Bergeijk (047)
 • N69-Zuid planstudie (060a)
 • Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 (061)
 • N69-Noord HOV Eindhoven-Valkenswaard deel Valkenswaard (059b)
 • N69-Noord OV-knooppunt Valkenswaard (059d)


Locatie

Gemeente(s)

Valkenswaard, Bergeijk

Wegnummer / straatnaam

N69, tussen Westparallel en grensovergang België.

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

N69

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022 2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Provincie Noord-Brabant

Partners

Gemeente Bergeijk en Valkenswaard, Stad Lommel (B) en Vlaams Gewest