061d

N69 Gebiedsakkoord

Nulplusmaatregelen Veldhoven

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

Het nulplusmaatregelenpakket van Veldhoven is adaptief van opzet. De gemeente bepaalt op basis van monitoring of er maatregelen nodig zijn en welke dat dan zijn. Dat zijn normaal gesproken infrastructurele ingrepen op het gemeentelijk wegennet met als doel de doorstroming te bevorderen en negatieve effecten van de aanleg van de Westparallel tegen te gaan.

Doelstelling

 • samenwerken aan mobiliteit

 • connectiviteit en comodaliteit

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd


Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Datum en bron raming

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

€ 100.000,-- regionale bijdrage Overig gemeente Veldhoven (met bijdragen derden)Begroting gemeente

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • N69 Gebiedsakkoord Westparallel (061a)
 • N69 Gebiedsakkoord nulplusmaatregelen Valkenswaard (061b)
 • N69 Gebiedsakkoord nulplusmaatregelen Veldhoven (061d)
 • N69 Gebiedsakkoord Aansluiting A67 (061g)
 • N69 Gebiedsakkoord nulplusmaatregelen Eersel (061h)


Locatie

Gemeente(s)

Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Diversen

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Eindhoven-Waalre-Valkenswaard

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017 – 2018 2019-2022 (afhankelijk van voortgang Westparallel en aansluiting A67)

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017-2018 2019-2022 2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Veldhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant