061a

N69 Gebiedsakkoord

Westparallel

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

De provincie bereidt de aanleg van de Westparallel (Nieuwe Verbinding) voor. Het werk is inmiddels gegund. Verwachting is dat eind 2019 de aanleg begint. Oplevering wordt verwacht eind 2021.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 142 miljoen

Datum en bron raming

Provincie Noord-Brabant

Dekkingsbron(nen)

Provincie Noord-Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven, Valkenswaard, Bergeijk

Wegnummer / straatnaam

Diversen

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

N69

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Voorbereiding uitvoering

2017-2018 2019-2022

Uitvoering

19-12-2018 t/m 21-12 2021

Evaluatie

12-01-2022

Rolverdeling

Projectleiding

Provincie Noord-Brabant

Partners

Gemeente Valkenswaard, Gemeente Bergeijk, Gemeente Veldhoven, Gemeente Waalre, Natuurmonumenten, Waterschap Dommel