059d

N69-Noord Herinrichting

OV-knooppunt Valkenswaard

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Een goede OV-verbinding tussen Eindhoven, Aalst en Valkenswaard (eventueel doorgetrokken tot in België) draagt bij aan een vermindering van het autoverkeer op de drukke N69. Het OV wordt met een HOV lijn een beter alternatief voor de automobilist. De opwaardering tot HOV heeft een positief effect op zowel bereikbaarheid (minder autoverkeer), leefbaarheid (minder milieubelasting) en verkeersveiligheid (minder autoverkeer).

Valkenswaard gaat op de HOV-as als regionaal OV-knooppunt functioneren. Om de as maximaal te kunnen voeden en comodaliteit te bevorderen in het Daily Urban System wordt in Valkenswaard een goed geoutilleerd OV-knooppunt gerealiseerd nabij het centrum, van waaruit het OV-netwerk zich verder vertakt in zuidelijke en westelijke richting.

Dit project gaat onderdeel uitmaken van het project Gezonde Duurzame N69-corridor (samenwerking tussen gemeenten Waalre, Eindhoven en Valkenswaard en de provincie Noord-Brabant).

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 802.000,-

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Valkenswaard

Wegnummer / straatnaam

Nog niet bekend

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

N69

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020-2021

Onderzoek/Planstudie

2022

Voorbereiding uitvoering

2023-2030

Uitvoering

2022-2030

Evaluatie

2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Valkenswaard

Partners

Gemeente Waalre, Gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant