059d

N69-Noord Herinrichting

OV-knooppunt Valkenswaard

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Een goede OV-verbinding tussen Eindhoven, Aalst en Valkenswaard (eventueel doorgetrokken tot in België) draagt bij aan een vermindering van het autoverkeer op de drukke N69. Het OV wordt met een HOV lijn een beter alternatief voor de automobilist. De opwaardering tot HOV heeft een positief effect op zowel bereikbaarheid (minder autoverkeer), leefbaarheid (minder milieubelasting) en verkeersveiligheid (minder autoverkeer).

Valkenswaard gaat op de HOV-as als regionaal OV-knooppunt functioneren. Om de as maximaal te kunnen voeden en comodaliteit te bevorderen in het Daily Urban System wordt in Valkenswaard een goed geoutilleerd OV-knooppunt gerealiseerd nabij het centrum, van waaruit het OV-netwerk zich verder vertakt in zuidelijke en westelijke richting.

Dit project gaat onderdeel uitmaken van het project Gezonde Duurzame N69-corridor (samenwerking tussen gemeenten Waalre, Eindhoven en Valkenswaard en de provincie Noord-Brabant).

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • connectiviteit en comodaliteit

 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

 • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

 • kleine stromen goed beschikbaar en bereikbaar organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

 • organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 802.000,--

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • OV-doorstroomas Valkenswaard-Bergeijk (047)
 • N69-Noord Duurzaam door Waalre (059a)
 • N69-Noord HOV Eindhoven-Valkenswaard deel Valkenswaard (059b)
 • N69-Noord P+R Valkenswaard (059c)
 • N69-Zuid OV Valkenswaard-België (060b)
 • Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 (061)
 • OV-visie Provincie Noord-Brabant


Locatie

Gemeente(s)

Valkenswaard

Wegnummer / straatnaam

Nog niet bekend

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

N69

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018 2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022 2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Valkenswaard (Berry Verlijsdonk)

Partners

Gemeente Waalre en Eindhoven, Provincie Noord-Brabant