061i

N69 Gebiedsakkoord

Fietsverbindingen Gebiedsimpuls Eersel

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

In het kader van de Gebiedsimpuls-maatregelen worden door de gemeente Eersel en Bergeijk fietsvoorzieningen gerealiseerd:

  • Fietsvoorziening Stevert tussen Steensel en Riethoven/Walik.

  • Fietsverbinding tussen Haagdoorn en Meerheide over de A67 in Eersel

Een goed en compleet fietsnetwerk zorgt er voor dat de fiets beter kan concurreren met de auto, zeker op de korte afstand. Omdat meer mensen voor hun dagelijkse verplaatsingen gebruik maken van de fiets neemt de druk op de autoverbindingen af.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 4.000.000,-

Datum en bron raming

Gemeente Eersel

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Bergeijk, Eersel

Wegnummer / straatnaam

Stevert, Stevertsebaan en Meerheide

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

N69

Planning

Onderzoek/Planstudie

2021-2023

Uitvoering

2023-2025

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eersel

Partners

Gemeente Bergeijk, Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat